Onbegrepen gedrag en medicatie

Het onderzoek van Jonathan Bogaerts
Wat zijn de effecten van antihypertensiva op onbegrepen gedrag bij dementie? Die vraag staat centraal in het promotieonderzoek van Jonathan Bogaerts, die is opgeleid als apotheker en arts.

“We weten dat een verminderde doorbloeding van de hersenen geassocieerd lijkt te zijn met zowel dementie als onbegrepen gedrag, ook wel neuropsychiatrische symptomen genoemd. En we weten ook dat er een snellere achteruitgang is bij kwetsbare ouderen met een lage bloeddruk”, vertelt Bogaerts over de aanleiding voor zijn onderzoek. “Tegelijkertijd worden kwetsbare ouderen met dementie bijna altijd uitgesloten van onderzoek over hoge bloeddruk en zijn er dus geen richtlijnen voor de optimale behandeling.”

Momenteel gebruikt meer dan 40 procent van bewoners op PG-afdelingen in verpleeghuizen medicijnen voor de behandeling van hypertensie en Bogaerts onderzoekt het effect daarvan op probleemgedrag.

Medicatie afbouwen
Hij gebruikt daarvoor een controle- en een afbouwgroep. Die laatste groep bouwt in een periode van zes weken de medicatie af. Bij de start en na vier en acht maanden wordt er gemeten welke neuropsychiatrische symptomen een cliënt heeft en wat de kwaliteit van leven is.

Momenteel nemen 205 personen deel aan het onderzoek, zij vallen binnen de selectiecriteria en hun familie heeft toestemming gegeven. Over de resultaten kan Bogaerts nog weinig zeggen, zijn onderzoek lag door COVID enige tijd stil. “Jullie moeten nog geduld hebben tot de lente van 2022”, zegt hij. Vilans zal deze resultaten dan uiteraard met jullie delen.

 

Download: Presentatie Jonathan Bogaerts

 

 

Voeg toe aan selectie