Voorwoord

Maak kennis met elkaar

“Niemand die het weet, en de mensen die het menen te weten zijn het niet eens...” zegt Lennart Booij, de dagvoorzitter van vandaag met de woorden van Multatuli. “Dat was tot voor kort ook het geval in de ouderen- en gehandicaptenzorg...” Maar, zo legt Booij uit, er is wat aan te doen. “Het moet mogelijk zijn om werkende kennisontwikkeling in de zorg te brengen.”

Overdraagbaar
En dat is precies waar we vandaag over gaan praten en aan gaan werken. Hoe geven we liefdevolle en goede zorg, en hoe zorgen we dat we de nieuwe kennis die we daarover hebben in de praktijk kunnen toepassen? Booij: “En hoe zorgen we vooral ook dat die nieuwe kennis overdraagbaar wordt?”
 
Netwerkvorming
Netwerkvorming is daarvoor belangrijk, zegt hij, en hij wijst ons op het feit dat er vandaag geheime codewoorden zullen rondzoemen, van mond tot mond, van mens tot mens. Booij wijst in de zaal: “We gaan kijken of we aan het eind van de dag samengekomen zijn. Of we met de 500 individuen die we nu zijn één groot netwerk zijn geworden. Aan het werk!” 
 
Maak kennis
"We hebben ons over glibberige wegen naar congrescentrum NBC begeven om precies dát te doen, werken aan de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. We hebben een vol programma van lezingen en workshops over kennis, maar we hebben vooral de taak om kennis te maken met elkaar. Om contacten op te doen, bij te praten en wijzer te worden over liefdevolle en vooral goede zorg."

Richard Derks
Voeg toe aan selectie