1.12 Minor Goed leven met dementie

Kennis, houding en vaardigheden voor toekomstige professionals

We vallen halverwege binnen bij de sessie ‘De minor Goed leven met dementie’. Deze sessie wordt gegeven door Geraldine Visser. Visser is docent en onderzoeker bij het lectoraat Goed leven met dementie aan de Hogeschool Windesheim.

De minor Goed leven met dementie
Sinds 2020 kunnen Hbo-studenten aan de Hogeschool Windesheim de minor ‘Goed leven met dementie’ volgen. In deze minor verdiepen studenten zich in de wereld van mensen met dementie. Samen met mensen met dementie en hun naasten gaan studenten op zoek wat er nog wél kan, om zo goed met dementie te kunnen leven. ‘Het is heel belangrijk dat deze minor niet over mensen met dementie gaat, maar dat het echt samen met mensen met dementie gedaan wordt’, zegt Visser.

Doelgroep en inhoud minor
De minor is ontwikkeld voor alle Hbo-studenten, zowel voor voltijd als deeltijd. De minor is opgebouwd uit verschillende modules. Een van de modules is ‘Innoveren voor een dementievriendelijke samenleving’. In deze module maken studenten kennis met innovaties in het werkveld en voeren ze een innovatie-opdracht uit voor een externe opdrachtgever.

Lego Serious Play en het gebruiken van een robot
Visser vertelt hoe bijvoorbeeld met Lego Serious Play wordt onderzocht wat een goede leefomgeving is voor mensen met dementie. Lego Serious Play is een goede tool om in de creatieve modus te komen en wordt ingezet om te ontdekken hoe zorgverleners uit verschillende disciplines naar een probleem kijken en zich tot elkaar verhouden. Ook wordt er in de minor gekeken naar het gebruik van robots. Zo wordt robot Tessa ingezet om te ontdekken wat er mogelijk is om samen met mensen met dementie te innoveren.

Als je mensen met dementie een schoffel in de handen drukt, dan weten mensen vanzelf wel wat ze moeten doen. Taal is dan niet meer nodig.

Innoveren voor een dementievriendelijke samenleving
De studenten hebben de afgelopen periode een aantal innovatieve projecten opgeleverd voor hun externe opdrachtgevers. Zo heeft een groep studenten onderzoek gedaan naar hoe ze jongeren tussen de 13 en de 18 jaar meer bekend kunnen maken met dementie. Een andere groep heeft een interactief lespakket ontwikkeld, met een video en een quiz voor groep 7 van de basisschool. Ook zijn studenten bezig geweest met het opstellen van checklists voor verenigingen, waardoor mensen met dementie langer sociaal actief kunnen blijven binnen verenigingen. En er is een groep die heeft uitgezocht of zorgboerderijen wellicht kansen bieden voor mensen met dementie en een migratieachtergrond. Student Tim verwoordt het succes van deze zorgboerderijen fraai: ‘Als je iemand een schoffel in de handen geeft, weten mensen vanzelf wel weten wat ze moeten doen. Taal is dan niet meer nodig.’

En zo verdiepen de toekomstige professionals zich met deze minor in de wereld van mensen met dementie en werken ze samen aan het ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving.

Voeg toe aan selectie