2.1 Het Regenboogmodel van Valentijn

Het regenboogmodel: van keten naar netwerk

Hoe kunnen we de piek van vergrijzing en dementie opvangen? Wat is er nodig om zorginstellingen op verschillende niveaus samen te laten werken? Onderzoeker Pim Valentijn (Essenburgh, MU en Academisch Ziekenhuis Maastricht) stelt orde op zaken in zijn workshop over Het Regenboogmodel.

“De holy grail is samenwerking,” leidt Valentijn zijn presentatie in. Hoewel dat voor velen duidelijk lijkt te zijn, is in 70% van de onderzochte patiënten de samenwerking tussen zorginstanties mislukt: “Het is dus verrekte lastig. Maar waarom is dit nou zo moeilijk?” vraagt Valentijn zich af. “En hoe kunnen wij bij die 30% horen?”

Top of flop 
Zoals veel workshops tijdens het Zoek Het Uit-Festival, is het startpunt van Valentijns presentatie de Zorgstandaard Dementie. “We hebben beleid,” zegt Valentijn, “maar hoe maken we dit nou praktisch bruikbaar? Hoe heb je impact?” De pollvraag of Nederland qua zorgefficiëntie tot de Top 20, of Flop 40 van de wereld behoort, wekt verdeeldheid op.
“Top,” zegt Rika. “Mensen met dementie wonen steeds langer thuis, waardoor kosten van opname gedrukt kunnen worden.” 
“Flop,” stelt Karin. “Er wordt wel veel geïnvesteerd in de verbetering van levenskwaliteit, maar weinig in het verlengen van levensduur. En als dat de parameter is, behoort Nederland niet tot de top.” Nederland blijkt Jan Modaal te zijn, 0,8 punt boven het internationaal gemiddelde. Hoe kunnen wij zelf, in de praktijk, die efficiëntie vergroten?

Het Regenboogmodel
Valentijn introduceert zijn regenboogmodel, een halve cirkel bestaande uit vier gekleurde banen. Het model representeert alle verschillende niveaus waarop een patiënt zorg ontvangt. De eerste en kleinste staat voor de directe omgeving van de patiënt, zijn eigen netwerk. De tweede zijn de professionals, zoals de AVG. In de derde baan bevinden zich zorginstellingen, die samen kunnen werken met behulp van bijvoorbeeld het elektronische patiëntendossier. De buitenste en vierde baan staat voor het zorgsysteem, waar beleid wordt gemaakt. 

“Een zorgsysteem werkt,” zegt Valentijn, “als de zorg voor een patiënt zich niet louter in één niveau bevindt, maar alle vier de niveaus doorkruist.” Hij geeft voorbeelden in andere landen, zoals Engeland, waar de doorkruising van meerdere niveaus heeft geresulteerd in minder kosten, en hogere kwaliteit zorg. En dat is in het bijzonder nodig in de dementiezorg, waar het aantal patiënten door vergrijzing rap stijgt. Van een moeizame zorgketen, naar een functioneel zorgnetwerk dus.
Een gouden tip die Valentijn de workshopdeelnemers aan het eind geeft: zorg voor een digitaal communicatiesysteem waarmee je de afstand tussen instanties verkleint. 

 

Voeg toe aan selectie