1.8 Sterk in de regio

Focus op jonge mensen met dementie

De sessie Sterk in de regio met focus op jonge mensen met dementie wordt gegeven door Elly Robben, Annelein van Sluijs en Renske Timmers. De sessie gaat over dementie op jonge leeftijd, dat wil zeggen bij mensen die jonger zijn dan 65. Dementie brengt voor deze groep specifieke problemen met zich mee. Niet alleen voor de mensen zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Er is een gespecialiseerd zorgaanbod nodig om in de behoeftes van deze mensen en hun omgeving te voorzien.

Het regioteam jonge mensen met dementie
In de regio Midden-Brabant hebben Thebe, Mijzo, Zorgnetwerk Midden-Brabant en De Wever de handen ineengeslagen. Samen vormen zij het regioteam jonge mensen met dementie (JMD). Het regioteam is aan de slag gegaan met een drietal thema’s.

De thema’s
Het eerste thema is netwerkontwikkeling. Het JMD-netwerk heeft gezamenlijk een missie opgesteld. De missie luidt: Ieder mens met dementie op jonge leeftijd in de regio Midden-Brabant ervaart goede ondersteuning en zorg afgestemd op haar/zijn behoefte.

Het is schrijnend dat mensen vaak de verkeerde diagnose burn-out of depressie krijgen.

Het tweede thema is tijdige signalering. Renske Timmers van De Wever interviewde vanaf de zomer van 2020 18 verschillende huis- en bedrijfsartsen. Zij stelde hun vragen als ‘Wat weet je over jonge mensen met dementie?’ en ‘Waar loop je tegenaan?’. De interviews hebben belangrijke inzichten opgeleverd. Timmers vertelt: ‘Het duurt vaak 4 tot 6 jaar voordat dementie bij jonge mensen wordt gediagnosticeerd. Het is onze ambitie om de tijd van de eerste klachten tot het stellen van de diagnose te verminderen.’ Omdat dementie op jonge leeftijd lastig te diagnosticeren is, levert dit soms schrijnende situaties op. Timmers: ‘De artsen geven aan dat de signalen van dementie op jonge leeftijd erg lijken op signalen van een burn-out of een depressie. Mensen vinden het lastig om toe te geven dat ze problemen hebben met hun handelingsbevoegdheid. Daarnaast hebben artsen vaak te weinig kennis en houden ook de patiënten zelf de zorg af.’

Kennis vergroten door scholing en een informatieve video
Om de kennis van hulpverleners te vergroten heeft het JMD-team diverse interventies bedacht. De twee belangrijkste? Het toevoegen van JMD-scholing aan algemene dementie scholing en het ontwikkelen van een informatieve video voor huisartsen en bedrijfsartsen. Het is het JMD-team gelukt om deze video in de zomer van 2021 af te ronden. Op deze manier hoopt het team de kennis bij de artsen te vergroten en hen zo in staat te stellen om dementie op jonge leeftijd eerder te signaleren.

 

Voeg toe aan selectie