2.8 Het Dementie Stellingen Spel

Leren, discussiëren en je kennis toetsen

Het Dementie Stellingen Spel is een spel dat je samen met je collega’s kunt spelen. Marieke Dooremalen maakte met Saskia Danen dit spel, dat bestaat uit 52 kaarten met stellingen. Het spel is speciaal ontwikkeld voor zorg- en welzijnsprofessionals en voor studenten die werken met mensen met dementie.

Doel en duur van het spel
Het Dementie Stellingen Spel komt voort uit de wens om meer kennis over dementie te vergaren en dat ook met anderen te delen. Dooremalen, verpleegkundige en gezondheidswetenschapper, werkte met corona weer veel in de praktijk. Zelf deed zij dat in de eerste lijn en zag daar steeds meer mensen met dementie. Er is voldoende kennis aanwezig, maar de vraag is of die altijd up-to-date is en of die voldoende wordt gedeeld. Het Dementie Stellingen Spel voorziet in de behoefte spelenderwijs meer over dementie te leren. Het spel duurt drie kwartier tot een uur.

Opzet en spelregels
Het spel bestaat uit 10 verschillende thema’s, zoals algemene kennis, symptomen, bijzondere groepen, diagnostiek & behandeling en wetgeving. De deelnemers pakken om de beurt een kaart van de stapel en lezen de stelling op het kaartje hardop voor. Vervolgens noteren de deelnemers hun antwoord in stilte en laten door middel van bordjes hun mening zien aan tafelgenoten. Zij beargumenteren vervolgens hun antwoord met kennis of een praktijkvoorbeeld.

Let’s play!
In de sessie wordt het spel live gespeeld door twee studenten en twee adviseurs van Dementiezorg voor Elkaar. Ook de mensen die vanuit huis via Zoom de sessie volgen spelen mee. Het eerste kaartje is een stelling uit de categorie Algemene kennis: ‘Mensen met dementie weten zelf niet dat ze dit hebben’. In de studio zijn de deelnemers het met elkaar eens. Student Judith: ‘Bij de cliënten die ik zie tijdens mijn stage zie ik dat het wisselt. Sommige mensen weten heel goed dat ze dementie hebben, anderen menen dat er niks met ze aan de hand is. Daar moet je als zorgprofessional goed op inspelen.’

Er was een cliënt die heel graag naar de dagbesteding wilde maar ze hoorde niks. Dan ben je wel in een groep, maar je doet niet echt mee.’

De tweede stelling is er een uit de categorie Oorzaken & risicofactoren: ‘Gehoorverlies brengt een groter risico op cognitieve achteruitgang met zich mee’. Alle deelnemers in de studio zijn het met deze stelling eens. Karlijn Kwint: ‘Er was een cliënt die heel graag naar de dagbesteding wilde maar ze hoorde niks. Dan ben je wel in een groep, maar je doet niet echt mee.’ Dooremalen voegt toe: ‘Je brein ontvangt minder prikkels, waardoor de cognitieve achteruitgang sneller gaat.’ 

Ook thuis wordt er meegestemd en gediscussieerd. Deelneemster Irene Meijers vertelt dat ze in haar werk ouderen met gehoorverlies tegenkomt die op de reguliere plekken geen verbinding vinden en eenzaam worden. Daarom wordt er op haar werk een plek gezocht voor ouderen met gehoorverlies. Een andere deelneemster voegt toe dat cognitieve achteruitgang zich niet beperkt tot gehoorverlies, maar dat de problemen zich ook voordoen bij verlies van andere zintuigen als ruiken en proeven. De deelnemers in de studio leren zo ook van de deelnemers thuis.

Uitwisselen van verhalen
We luisteren ook nog even mee bij de stelling ‘Gewichtsverlies kan een signaal van dementie zijn’. De deelnemers denken dat het inderdaad een signaal is. Mensen met dementie zorgen minder goed voor zichzelf, ze vergeten te eten. Je kunt signalen oppikken door in de koelkast te kijken, is er eten beschimmeld? Ligt er überhaupt eten? Het kan volgens Dooremalen ook andersom zijn: ‘Ook gewichtstoename kan een teken van dementie zijn.’ Ze voegt er een verdrietige anekdote aan toe. ‘Ik kwam eens thuis bij een dame die netjes de tafel gedekt had voor twee. Ineens ging ze huilen. Ik vroeg haar of ze iemand verwachtte. Ze vertelde me ‘Ja mijn man, maar ik realiseer me net dat hij al 9 jaar is overleden.’ Daar was ze zo verdrietig van. Ik krijg daar nog kippenvel van.’

Er worden nog diverse andere stellingen behandeld. En zo wordt er met het Dementie Stellingen Spel niet alleen kennis uitgewisseld, maar ook verdrietige én mooie anekdotes uit het vak.

Voeg toe aan selectie