Leer elkaars taal kennen!

Optimale match tussen mens en technologie
Er is ongelofelijk veel technologie beschikbaar, maar hoe kan technologie nu het welzijnsdomein versterken? We worden steeds ouder, en daardoor krijgen we als zorgprofessionals steeds meer te maken met veel andere aandoeningen en chronische ziekten en daardoor hebben we ook te maken met stijgende zorgkosten. “Als we op dezelfde manier doorgaan moet binnenkort één op de vier mensen in de zorg werken,” stelt Marjolein den Ouden. In deze inleiding neemt ze ons mee in de nieuwe wereld van zorg en technologie.

Op het scherm is een foto te zien van De Nachtwacht, met daarnaast op het bankje een groepje jongeren die niet naar het schilderij kijken, maar op hun telefoon. “Kijk,” zegt Den Ouden, “bij deze situatie is het belangrijk om je af te vragen wat deze deze scholieren nu eigenlijk aan het doen zijn. Het is namelijk in dit geval zo dat ze op de telefoon over diezelfde Nachtwacht informatie krijgen. Dit voorbeeld is in een notendop het uitgangspunt van innovatie: je inleven in andere perspectieven en zo jezelf ontwikkelen.”

Scan mij
Den Ouden gaat dieper in op de meerwaarden van het werken met een interdisciplinaire groep. Op het scherm is een afbeelding te zien van een publicatie van een onderzoek dat  Scan Mij heet. We zien een oudere dame én een robot graffiti spuiten op een muur: “Vanuit de studenten uit de interdisciplinaire groep waarmee we dit onderzoek deden, kregen we terug dat het allemaal heel leuk is: zo’n boekje, maar dat ze dat toch niet gingen lezen. Het was dus van belang om ook na te denken over hoe een doelgroep getriggerd wordt. Hoe bereik je nou je publiek? “Hoe kun je in verschillende vormen kennis teruggeven? Via een filmpje of infographics: op zichzelf staand of ter aanvulling van een wetenschappelijk artikel. Of neem bijvoorbeeld het inzetten van 3D-printen in ziekenhuizen. Die technologie kun je ook gebruiken voor voorlichting, als je bijvoorbeeld goed wilt kunnen laten zien waar een tumor in een lichaam zit.” 

Briljante mislukkingen
Waar loop jij als zorgverlener tegenaan en hoe kun je daar een technologie aan matchen? “Leer elkaars taal kennen! We zijn allemaal burger en inwoner. Delen in goede voorbeelden is natuurlijk goed, maar wat veel interessanter is: deel de briljante mislukkingen met elkaar! Dan kunnen we de volgende stap nemen.” Start altijd bij elkaars taal leren spreken!  

Technologie is iets dat wordt gepresenteerd als kant-en-klaar product, maar Den Ouden drukt de luisteraars op het hart dat onderzoekers het liefst de gebruiker in de ontwikkeling willen betrekken: “De tussenresultaten kunnen we in een wetenschappelijk artikel zetten, maar is het niet veel leuker om deze vorm te geven in een infographic? Dan kan iedereen meelezen en het begrijpen.” 

Van elkaar leren
Hoe kunnen we als wetenschapper meer geworteld raken in de praktijk? “Ben je in staat je te verdiepen in een ander? Zonder oordeel? Ik ben als onderzoeker gewend om alle variabelen te minimaliseren, maar daar zit juist de brug tussen wetenschap en praktijk!”
Den Ouden haalt een citaat aan: “Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Dus maak gebruik van alle expertise die je om je heen hebt! Zo kunnen verschillende vakgebieden elkaar veel beter leren kennen vanuit de eigen expertise, en dat levert weer veel inspiratie op.” Hoe maak je dus de optimale match tussen mens en technologie? “Dat gaat alleen maar samen,” sluit Den Ouden af. Zodat we dingen buiten het individuele trekken en zo echt samen een samen een stap kunnen maken.

Voeg toe aan selectie